Zeměpis cestovního ruchu

Koncepce recepční práce

Koncepce recepční práceZákladní koncepce recepční praxe musí navazovat plynule na hotelovou kulturu a marketingovou politiku.Ubytovaný host nezkoumá příčiny nebo nehledá vysvětlení svých negativních dojmů!Management hotelu musí tuto hotelovou kulturu, která rozhodně začíná na úseku...

Recepční informační systém

Recepční informační systémProgram pro vedení evidence v recepčních službách se většinou člení takto:→ Rezervace→ Příjem hosta = CHECK IN→ Odhlášení hosta = CHECK OUT + pokladna→ Směnárna→ Doplňkový prodej Rezervace umožňuje následující úkony:– rezervace...

Recepce

RecepceRecepční služby:1. dílčí činnost na úseku recepce• rezervace pokojů• příjem hosta• přidělování pokojů• registrace hostů• směnárenská činnost• inkaso za ubytování• vydávání klíčů od pokojů• předávání pošty• vyřizování vzkazů• nošení zavazadel• podávání informací• zajišťování služeb...

Přihlašování hosta k pobytu

Přihlašování hosta k pobytu– řídí se „Zásadami pro hlášení cizinců v hromadných UZ“, které byly vydány Sekcí cizinecké policie a pasové služby ČR– zásady vycházejí ze zákona o pobytu cizinců na našem území. Cizincem...

Horizontální a vertikální komunikace

Horizontální a vertikální komunikace:– horizontální komunikaci omezit na minimum, komunikační plocha patra nemá být větší než 20% celkové plochy podlaží– dveře pokojů se otevírají směrem do pokoje– šířka hotelové chodby je 140-180 cm, minimum...

Psychologická příprava

3. Psychologická příprava– je zaměřena na účastníky zájezdu– podklady získá průvodce z přihlášek a pokud ne, tak je musí odpozorovat během prvních dnů zájezdu a nebo vychází z rozhovoruJe důležité znát:– náboženskou příslušnost– profesní...

Hotelová hala

Hotelová hala:– vstup a příjem hosta– umístění v přízemí hotelu, haly v jednotlivých patrech již neexistují– hala reprezentuje hotel, tvoří spojovací prostor mezi ubytovací a stravovací částí, umožňuje hostům využít další služby hotelu– nové...

Příprava průvodce na průvodcovskou akci

Příprava průvodce na průvodcovskou akciPrůvodcovská akce začíná přidělením zájezdu průvodci. Zájezd je přidělen s dostatečným časovým předstihem.Průvodci je sdělen druh akce, termín, počet účastníků, druh dopravy, služby a závazný program. Zpracování informačního minima:– soubor...

Typy průvodců

Typy průvodců Podle převládající činnosti, kterou průvodce během své činnosti vykonává rozlišujeme následující typy průvodců: 1. Vedoucí zájezdu – stará se o průběh zájezdu dle stanoveného programu, kontroluje čerpání služeb 2. Průvodce zájezdu –...

Průvodcovské služby

Význam průvodcovské činnostiPrůvodcovská činnost v CR je technickými pomůckami nenahraditelná, průvodce vykonává řadu činností, které zároveň vysvětlují význam této práce:– průvodce je prostředníkem mezi účastníky zájezdu a CK, reprezentuje CK– průvodce poskytuje informace o...