Zeměpis cestovního ruchu

Po roce 1989

1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státuVýznam cestovního ruchu pro ekonomiku každého státu není třeba příliš rozebírat. Obzvláště to platí pro menší země, které nedisponují množstvím nerostných surovin či jiných lehce zpeněžitelných výstupů. České...

Postavení cestovního ruchu v českém zahraničním obchodě

Cestovní ruch je celosvětově označován jako hlavní složka exportu. V roce 2002 dle World Tourism Organization dosáhly příjmy ze světového cestovního ruchu 605 mld. Euro, což představuje 7,5 % mezinárodního obchodu. Cestovní ruch tak...

Závěr:

Závěrem bychom rádi shrnuli poznatky a hlavně doporučení, které jsou nutným předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu v kraji Vysočina. Podle našeho názoru se kraj Vysočina prezentuje poměrně dobře, a to hlavně díky sdružení pro...

Použitá literatura (ZDROJE)

Propagační materiály sdružení pro podporu cestovního ruchu Region VysočinaRočenka cestovního ruchu, ubytování a pohostinství – MagConsulting, Praha 2000Kompendium statistik cestovního ruchu v ČR 2000 – ČCCRStatistická ročenka HN 2001Cestovní atlas České republikyStrategie rozvoje Jihlavského...

Aktivity naplňující opatření:

• Budování základní turistické infrastruktury (ubytování, gastronomie) • Budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (sportovní a společenská centra, fitnes centra, plavecké bazény, půjčovny kol, lyží apod.)• Podpora rozvoje zimní turistiky (turistické lyžařské tratě, lyžařské vleky,...

Cílové skupiny:

soukromý sektor, města a obce, region Vysočina, existující sdružení, KČT, Odpovědné instituce (garanti): Krajský úřad, region Vysočina, RRA, MMR ČRGeografické pokrytí: celé území krajeDélka realizace opatření: v celém horizontu Programu rozvoje Jihlavského krajeFinancování: viz...

Opatření 3: Tvorba turistických produktů, programů a projektů

Základní filosofií pro potenciální rozvoj cestovního ruchu musí být nabídka vlastních turistických produktů a programů či aktivit, založená především na jejich jedinečnosti a atraktivnosti. V rámci Strategie rozvoje Jihlavského kraje byly za nosné směry...

Program rozvoje kraje – rozvojové priority

V souladu se Strategií rozvoje Jihlavského kraje (zpracovala společnost GaREP spol. s r.o., březen 1999), která označila cestovní ruch za jeden ze svých strategických rozvojových směrů jsou nyní zvažovány a doporučovány základní rozvojové priority...