Zeměpis cestovního ruchu

zemepis cestovniho ruchu – obsah 1

obsah Vývoj novodobého cestovního ruchu Příprava průvodce na průvodcovskou akci Podmínky pro provozování průvodcovské činnosti Organizace cestovního ruchu v ČR Lázeňství a cestovní ruch Hrady a zámky ČR Histrorie průvodcovské činnosti Subjekty zajišťující dopravní...

ZEMĚPIS CESTOVNÍHO RUCHU – KOMPLETNÍ OBSAH

ZEMĚPIS CESTOVNÍHO RUCHU – OBSAH: Ekologické trendy v hotelovém provozu Odpovědnost za vnesené věci a za škody způsobené u… Bezpečnost hostů a ochrana jejich majetku Pojištění Nebezpečí odcizení majetku hosta CO2 Nebezpečí požáru Existují...