Zeměpis cestovního ruchu

Ekologické trendy v hotelovém provozu

Ekologické trendy v hotelovém provozu – Problematika životního prostředí a ekologické hospodaření se v dnešní době stává čím dál více aktuální a to i v politice a hospodaření podniku. Každý podnikatelský subjekt by se...

Bezpečnost hostů a ochrana jejich majetku

Bezpečnost hostů a ochrana jejich majetkuSpecifický charakter provozu hotelů a jejich zařízení představuje shromáždění velkého počtu osob. Neznalost prostředí spolu s velkou rozlohou znamená při požáru poměrně vysoké riziko pro zdraví a životy osob....

Nebezpečí odcizení majetku hosta

2. Nebezpečí odcizení majetku hostaKaždé hotelové zařízení by mělo dodržovat následující desatero, kterým se z velké míry zabrání odcizení majetku hotelových hostů:– do pokojů, ve kterých jsou ubytovaní hosté mají přístup pouze ubytovaní a...

Pojištění

PojištěníKaždý provozovatel hotelu si musí promyslet rizika, která by mu přinesla skutečnost, že by UZ nebylo pojištěno. Základní informaci o možnostech pojištění UZ jsme čerpali jsme čerpali z nabídkového letáku ČS – Živnostenské pojišťovny...

CO2

CO2 – jsou vhodné k hašení elektrických zařízení pod napětím. Na volném prostranství dochází zejména při větru k rychlému snížení hasicí koncentrace, a tím i snížení hasebního účinku. Nesmí se používat k hašení v...

Nebezpečí požáru

Při ochraně hostů v hotelovém zařízení je potřeba dbát zejména na dvě oblasti problémů:• nebezpečí požáru• nebezpečí odcizení majetku hosta 1. Nebezpečí požáruMezi nejrizikovější faktory požáru v hotelových zařízeních patří zejména nedopalky cigaret a...

Profily vzniklé pouze v cestovním ruchu

Profily vzniklé pouze v cestovním ruchuPrůzkumy v jednotlivých zemích nalezly nové profesní profily operující výhradně v oblasti cestovního ruchu, konkrétně v hotelnictví. Většina těchto profilů se nalézá v operační oblasti speciálních služeb. Manažer slavnostních...

Existují profily, u kterých dochází ke změnám

Existují profily, u kterých dochází ke změnám Pokojská– musí být rychlá, přesná, diskrétní a umět si dobře zorganizovat práci. Kromě toho musí být schopná hostům vysvětlit způsob použití vybavení pokoje. Hotelová hospodyně– musí být...

Kontrolní systém HACCP

Kontrolní systém HACCPZákladní princip HACCP „HACAP“ kritiky kontrolní bod, který se nachází všude tam, kde může dojít ke kontaminaci, znehodnocení nebo ke snížení kvality dopravovaných zpracovávaných a uchovávaných potravin, kritické kontrolní body definují měřitelnou...