Zeměpis cestovního ruchu

Význam a státní podpora lázeňství

Význam lázeňstvíLidé přijíždí za účelem léčení, prevence a rehabilitace. Faktor,který odlišuje lázeň.hosty od běžných návštěvníků je délka pobytu: průměrná délka pobytu hostů v lázních byla v roce 2002 16,5dne, zatímco prům.délka ve všech ubyt.zařízeních...

Přírodní léčivé zdroje

Přírodní léčivé vody: minerální-podzem.vody,obsahují velké množství rozpuštěných minerálů Termální prameny-vyvěrající prameny vody s teplotou 20°C – 100°C (pramen Vřídlo s teplotou 72°C v Karlových Varech)Peloidy: látky, které v přírodě vznikly geologickými pochody – koupele,...

Realizační podmínky:

Realizační podmínky: Umožňují dosáhnout oblastí CR pomocí dopravy a využít je prostřednictvím ubytovacích, stravovacích a jiných zařízení. Doprava: patří mezi základní podmínky realizace. A)automobilová: přispívá k celkovému zhoršení životního prostředí B)Železniční: funguje především v...

Lázeňský cestovní ruch

Historický vývoj lázeňství v Evropě Lidé se zajímaly od pradávna o přírodní prameny. V blízkosti zdrojů, především minerálních a termálních vod ke koupelím a pití, vznikla postupně léčebná místa, také ložiska rašeliny poskytovala materiál...

Historický vývoj lázeňství v České republice

Tradice jsou mladší, založení se vztahuje k založení Karlových Varů. Podle pověsti zde byly při lovu na jelena, jehož se zúčastnil sám Karel IV., objeveny horké prameny. Ve středověku lázeňství nedařilo, klesl zájem o...

Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu

Činitele rozvoje a rozmístění CR se z eko i geografického hlediska dělí na: Selektivní faktoryTyto faktory mají postavení především v rozvoji CR, ale projevují se geograficky. Představují vesměs společenské reality a dělí se na:-objektivní...

Společenské podmínky a atraktivity:

Společenské podmínky a atraktivity: a)kulturně historické památky-mezi nejpřitažlivější patří architektonická díla jednotlivých historických slohů a epoch, moderní architektury, ale i různé užitkové stavby jako objekty samostatně, nebo soustředěné do určitých komplexů. Kromě vlastních staveb...

Základní druhy a formy cestovního ruchu

Cest.ruch podle motivace účastníka Motivace v CR je souhrn vnitřních i vnějších podmětů vedoucích k účasti na cest.ruchu • rekreační cestovní ruchodpočinková forma, obnovení fyzických a duševních sil člověka. Zpravidla pobyt na jednom místě...

Cest.ruch podle způsobu realizace

Členíme následovně: • z hlediska územního: domácí CR (cesty domácího obyv. na území jejich státu)zahraniční CR (účastník překračuje vždy hranici svého státu)výjezdový CR (občan dané země vyjíždí do zahraničí)příjezdový CR (zahraniční návštěvníci přijíždí do...

Pojmy – zeměpis V

ČESKÁ REPUBLIKAČeský masív – celé Čechy a Morava až po spojnici měst Ostrava – Přerov – Brno – Znojmo.Karpaty – Moravskoslezské Beskydy, Jeseníky, Javorníky – toto území je vývojově mladší než český masív (z...