Zeměpis cestovního ruchu

Ekologické trendy v hotelovém provozu

Ekologické trendy v hotelovém provozu – Problematika životního prostředí a ekologické hospodaření se v dnešní době stává čím dál více aktuální a to i v politice a hospodaření podniku. Každý podnikatelský subjekt by se...

Bezpečnost hostů a ochrana jejich majetku

Bezpečnost hostů a ochrana jejich majetkuSpecifický charakter provozu hotelů a jejich zařízení představuje shromáždění velkého počtu osob. Neznalost prostředí spolu s velkou rozlohou znamená při požáru poměrně vysoké riziko pro zdraví a životy osob....

Pojištění

PojištěníKaždý provozovatel hotelu si musí promyslet rizika, která by mu přinesla skutečnost, že by UZ nebylo pojištěno. Základní informaci o možnostech pojištění UZ jsme čerpali jsme čerpali z nabídkového letáku ČS – Živnostenské pojišťovny...

Nebezpečí odcizení majetku hosta

2. Nebezpečí odcizení majetku hostaKaždé hotelové zařízení by mělo dodržovat následující desatero, kterým se z velké míry zabrání odcizení majetku hotelových hostů:– do pokojů, ve kterých jsou ubytovaní hosté mají přístup pouze ubytovaní a...

CO2

CO2 – jsou vhodné k hašení elektrických zařízení pod napětím. Na volném prostranství dochází zejména při větru k rychlému snížení hasicí koncentrace, a tím i snížení hasebního účinku. Nesmí se používat k hašení v...

Nebezpečí požáru

Při ochraně hostů v hotelovém zařízení je potřeba dbát zejména na dvě oblasti problémů:• nebezpečí požáru• nebezpečí odcizení majetku hosta 1. Nebezpečí požáruMezi nejrizikovější faktory požáru v hotelových zařízeních patří zejména nedopalky cigaret a...

Profily vzniklé pouze v cestovním ruchu

Profily vzniklé pouze v cestovním ruchuPrůzkumy v jednotlivých zemích nalezly nové profesní profily operující výhradně v oblasti cestovního ruchu, konkrétně v hotelnictví. Většina těchto profilů se nalézá v operační oblasti speciálních služeb. Manažer slavnostních...

Existují profily, u kterých dochází ke změnám

Existují profily, u kterých dochází ke změnám Pokojská– musí být rychlá, přesná, diskrétní a umět si dobře zorganizovat práci. Kromě toho musí být schopná hostům vysvětlit způsob použití vybavení pokoje. Hotelová hospodyně– musí být...

Profily získané z jiných oborů

Profily získané z jiných oborů– soustřeďují se zejména v operační oblasti managementu Management controller (kontrolor řízení)– je novou profesí především ve větších hotelech. Jeho hlavním úkolem je analýza hotelových poplatků a typů zákazníků, provádí...